Olen kansainvälisesti sertifioitu logoterapeutti LIF® (Logotherapeut FLP-Europa®, 4,5 vuotta + 200h). Työtäni ohjaa logoterapeutin ammattieettiset periaatteet. Ammattitaitoani pidän yllä ja kehitän täydennyskoulutuksin.

Monitaiteisen ekspressiivisen taideterapian ohjaajana olen ohjannut ryhmätoimintaa nuorille aikuisille, aikuisille, ikäihmisille ja muistisairausdiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän omaisilleen (omaishoitajat). Näkökulmia hyvinvointiin laajennan tällä hetkellä myös toiminnan tieteistä toimintaterapian (monitieteinen teoriatausta) opinnoissa. Terapiatyön lisäksi olen työskennellyt ihmisten parissa monikulttuurisessa ympäristössä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Minua kiinnostaa ihminen uniikkina kokonaisuutenaan, ja hänen mahdollisuutensa toimia myötäluojana omassa elämässään.

Työskentelyni perustana on turvallisuus ja luottamuksellisuus. Näkökulmani hyvinvointiin on kokonaisvaltainen. Terapeuttina olen rauhallinen, lämmin, kuunteleva, tilaa antava, ja toivoa ylläpitävä. Työskentelytapani on integratiivinen ja asiakaslähtöinen. Hyödynnän asiakkaan tilanteen mukaan tarvittaesssa myös luovia menetelmiä, mm. kuvia, kuvallista ilmaisua ja kirjoittamista. Näen ihmisen ainutlaatuisena yksilönä moniulotteisessa elämässään, ja tarkastelen asiakkaan kanssa hänen esille tuomaansa asiaa, tämän hetkistä elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Keskustelu ja kysymykseni johdattelevat asiakkaan oman itsensä äärelle tarkastelemaan sitä, mikä kaipaa tulla näkyväksi, löytämään mielekkyyttä elämässä, vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, ja polkuja oman näköiseen elämään. 

Erityisosaamiseni alueita ovat: itsetuntemus, tunnetaidot, itsemyötätunto, herkkyys, kehonkuva, vanhemmuus, perhe-elämä, uupumus, menetykset, muutosprosessi, työelämän ja vuorotyön haasteet, opiskeluun liittyvät haasteet.

Minulle tärkeitä asioita elämässäni ovat erityisesti perheeni, luonto, ja hiljaiset hetket.