Olen kansainvälisesti sertifioitu logoterapeutti LIF® (Logotherapeut FLP-Europa®, 4,5 vuotta + 200h)Työtäni ohjaa logoterapeutin ammattieettiset periaatteet. Ammattitaitoani pidän yllä ja kehitän täydennyskoulutuksin.

Olen työskennellyt nuorten, aikuisten, ikäihmisten ja muistisairausdiagnoosin saaneiden henkilöiden ja omaishoitajien kanssa. Terapiatyön lisäksi olen työskennellyt monikulttuurisessa ympäristössä lentoalalla ja liike-elämässä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Näkökulmia hyvinvointiin laajennan tällä hetkellä myös monitieteisen toimintaterapian opinnoissa (valm. 2025). Minua kiinnostaa ihminen uniikkina kokonaisuutenaan, ja hänen mahdollisuutensa toimia myötäluojana omassa elämässään. 

Työskentelyni perustana on turvallisuus ja luottamuksellisuus. Näkökulmani hyvinvointiin on kokonaisvaltainen. Terapeuttina olen rauhallinen, lämmin, kuunteleva, tilaa antava, ja toivoa ylläpitävä. Työskentelytapani on integratiivinen ja asiakaslähtöinen. Hyödynnän asiakkaan tilanteen mukaan erilaisia menetelmiä, kuten mindfulness, ja tarvittaesssa myös luovaa työskentelyä, kuten kuvia, kuvallista ilmaisua ja kirjoittamista. Tapaamisella huomioin ihmisen ainutlaatuisessa tilanteessaan moniulotteisessa elämässään, ja tarkastelemme yhdessä esillä olevaa asiaa kokonaisvaltaisesti. Kysymykseni johdattelevat asiakkaan oman itsensä äärelle tarkastelemaan sitä, mikä kaipaa tulla näkyväksi, löytämään mielekkyyttä elämässä tai vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, ja polkuja oman näköiseen elämään. Autan asiakasta asettamaan itselleen merkityksellinen tavoite, ja muuttamaan se käytännön toiminnaksi tai konkreettisiksi askeleiksi sitä kohti.

Erityisosaamiseni alueita ovat: itsetuntemus, tunnetaidot, itsemyötätunto, herkkyys, kehonkuva, vanhemmuus, perhe-elämä, uupumus, menetykset, muutosprosessi, työelämän ja vuorotyön haasteet, opiskeluun liittyvät haasteet.

Minulle tärkeitä asioita elämässäni ovat erityisesti perheeni, luonto, ja hiljaiset hetket.