Creavia 

— Hyvinvointipalvelut —  


Terapiaa yksilöille ja pareille, 

elämäntaitoja ja luovaa ajattelua vahvistavia kursseja.


Luovuutta on meissä jokaisessa, ja ilmaisemme sitä eri tavoin elämän eri osa-alueilla. Luova toimintatapa auttaa vastaamaan eteen tuleviin elämän muutoksiin ja haasteisiin joustavasti.

Elämän peruskysymysten äärellä oleminen on inhimillistä. Tarjoan keinoja laajentaa näkökulmia, ja löytää polku oman näköiseen elämään.

Tervetuloa!


Palvelut

Logoterapia

Logoterapia on henkistä hyvinvointia vahvistavaa tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa, joka auttaa kohtaamaan elämän haasteita, ja havaitsemaan mielekkyyttä ja mahdollisuuksia elämässä. Logoterapia -sanalla kuvataan logoterapeuttisia työskentelymenetelmiä sekä sen taustalla olevaa logoteoreettista perustaa. Logoterapeuttinen ajattelu lisää voimavaroja elämän poluilla kulkemisessa. Logoterapeuttinen keskustelu on aitoa dialogia asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena. Elämäntilannetta kartoitetaan ja tarkastellaan yhdessä, asiakkaan kokemuksia korostaen, vahvuuksia ja voimavaroja tunnistaen.

Logoterapia sopii oman elämän suunnan selkeyttämiseen ja avuksi mm. itsetuntemuksen lisäämiseen, arvottomuuden ja merkityksettömyyden tunteeseen, uupumiseen sekä elämän ja ihmisyyden ilmiöiden pohdintaan.


Ekspressiivinen taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia (EXA) on monitaiteinen terapia- ja ilmaisumuoto, jonka kautta voi tuoda tietoiselle tasolle sisäistä maailmaansa, käsitellä ja havainnoida tunteita, ajatuksia, ja kokemuksia monesta näkökulmasta taiteellisin menetelmin. Taideterapiatyöskentelyn voidaan ajatella olevan muutosprosessi, jossa asiat järjestyvät uudella tavalla. Luova työskentely voi rauhoittaa ja voimauttaa. 

Ekspressiivinen taideterapia on avuksi yksilöllisen, ainutlaatuisen luovan kanavan ja sisäisen äänen löytämiseen elämässä.


Kurssit ja retriitit

Logoterapeuttisia sekä luovan toiminnan elämäntaidollisia kursseja.Vastaanottotilat

 Vastaanottoni sijaitsee Helsingissä, Etu-Töölössä MindFaculty Oy:n viihtyisissä ja rauhallisissa tiloissa.

Reittejä hyvinvointiin